av另类残忍

av另类残忍

 或用黄六钱,三棱、莪术各三钱,或减黄三钱,加野台参三钱,其补破之力皆可相敌,不但气血不受伤损,瘀血之化亦较速,盖人之气血壮旺,愈能驾驭乳香∶气香窜,味淡,故善透窍以理气。又少为加减再服一剂以善其后。

 今既明言中风,其脉不为浮缓而为浮紧,是中风病中现有伤寒之脉,其所中者当为凛冽之寒风,而于温病无涉也。 若服后过点半钟,汗不出者,宜服西药阿斯匹林一瓦。

上所论有葛根诸方,皆治阳明在经之病者也。其弟与美医××氏协力治疗之,呕吐卒不止,乞诊于余,当时已认患者为不起之人,但求余一决其死生而已。

李××,夏日得少阴伤寒,用麻黄附子细辛汤,加生山药、大熟地二味治愈。为太阳经之热力生于君、相二火,是以其经不但以膀胱为府,而亦以胸中为府,观《伤寒论》陷胸诸汤、丸及泻心诸汤,皆列于太阳篇中可知也。

因忆《伤寒论》谓妇人热入血室证,“昼日明了,暮则语”,遂细询之,因知其初受外感三四日,月信忽来,至月信断后遂变斯证。用芒硝者,取其性寒味咸,善清热又善软坚,且兼有攻下之力,则坚结之燥粪不难化为溏粪而通下矣。

【处方】滑石一两,连翘三钱,蝉蜕去土足三钱,地肤子三上药五味,共煎一大盅,温服。 所余山药之渣,仍可水煮数次,当茶饮之。

Leave a Reply